Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynkinovy diagramy komplexních polojednoduchých Lieových algeber
Název práce v češtině: Dynkinovy diagramy komplexních polojednoduchých Lieových algeber
Název v anglickém jazyce: Dynkin diagrams of complex semisimple Lie algebras
Klíčová slova: Lieova grupa, Lieova algebra, reprezentace, kořenový systém, Dynkinův diagram
Klíčová slova anglicky: Lie group, Lie algebra, representation, root system, Dynkin diagram
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2013
Datum zadání: 02.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.10.2013
Datum a čas obhajoby: 09.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:07.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2015
Oponenti: prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Nastudovat a shrnout základní poznatky z teorie Lieových grup a algeber se zaměřením na polojednoduché Lieovy algebry a jejich reprezentace. Vysvětlit pojem Dynkinova diagramu a dokázat větu o klasifikaci Dynkinových diagramů.
Seznam odborné literatury
W. Fulton, J. Harris: Representation Theory, A first course, Springer 1991;
L. Krump, V. Souček, J. Těšínský: Matematická analýza na varietách, Karolinum 1997.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK