Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
SERS senzorika biologicky významných molekul
Název práce v češtině: SERS senzorika biologicky významných molekul
Název v anglickém jazyce: SERS senzing of biologically important molecules
Klíčová slova: SERS, senzorika, Raman, kovové nanosubstráty, biomolekuly
Klíčová slova anglicky: SERS, senzing, Raman, metal nanostructures, biomolecules
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1) Prostudovat určenou literaturu a sepsat rešerši.
2) Zvládnout metodiku měření spekter Ramanova rozptylu.
3) Optimalizovat podmínky pro získání SERS spekter modelových biologicky významných molekul.
4) Změřit a interpretovat SERS spektra vybraných modelových biologicky významných molekul.
Seznam odborné literatury
1. Prosser V. a kolektiv: Experimentální metody biofyziky, Academia, Praha 1989.
2. E. Le Ru, P.G. Etchegoin: Principles of surface-enhanced Raman spectroscopy and related plasmonic effects, Elsevier, Amsterdam, 2009.
4. Vybrané diplomové práce a vybraný soubor původních prací.
Předběžná náplň práce
Adsorpce molekul na kovové (především stříbrné a zlaté) nanostruktury vede k výraznému zesílení řady optických procesů, jako je například Ramanův rozptyl (povrchem zesílený Ramanův rozptyl – SERS). SERS se díky tomu stal extrémně citlivou metodou vibrační spektroskopie používané ke studiu biomolekul za velmi nízkých koncentrací. Nejnovější trendy rozvoje SERS zahrnují detekční, analytické a biologické aplikace včetně biosenzingu.
Cílem této práce je otestovat vybrané nanosubstráty připravované na spolupracujícím pracovišti (Katedra makromolekulární fyziky MFF UK) pomocí různých technik (imobilizace, naprašování, glancing angle deposition - GLAD) pro spektroskopii SERS. Reprodukovatelnost a citlivost kovových nanosubstrátů bude testována pomocí standardních molekul (např. metylenová modř) a poté pomocí vybraných biomolekul (porfyriny, aminokyseliny, proteiny, složky nukleových kyselin, malé biomolekuly).

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Surface-enhanced Raman scattering (SERS) is extremely sensitive method of vibrational spectroscopy employed to molecular study at very low concentrations. New trends of this technique lead to bioanalytical aplications and biosensing.
Main goal of this MSc Thesis will be testing and optimization of conditions to SERS spectroscopy of model biologically important molecules. SERS-active surfaces will be solid metal nanosubstrates prepared by different techniques (immobilization, sputtering, glancing angle deposition). Reproducibility and sensitivity will be tested by standard SERS sprobes (methylene blue) and then by selected biomolecules (porphyrins, aminoacids, proteins, nucleic acids, small biomolecules).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK