Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Magnetooptické jevy v nanostrukturách magnetických oxidů
Název práce v češtině: Magnetooptické jevy v nanostrukturách magnetických oxidů
Název v anglickém jazyce: Magneto-optical effects in oxides nanostructured materials
Klíčová slova: magnetooptika, tenké vrstvy, magnetické oxidy, nanostruktury
Klíčová slova anglicky: magneto-optics, thin films, magnetic oxides, nanostructure
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
OEM
1. Seznámit se s problematikou magnetooptických jevů a teoretickým popisem interakce elektromagnetického záření s hmotou.
2. Osvojit si principy experimentálních a teoretických metod magnetooptické spektroskopie.
3. Stanovit optické a magnetooptické vlastnosti série vzorků tenkých vrstev čistých a dopovaných magnetických nanostruktur
4. Provést vyhodnocení získaných výsledků, porovnat s teoretickými modely, navrhnout interpretaci.
Seznam odborné literatury
1. R. M. A. Azzam, N. M. Bashara, Ellipsometry and Polarized Light, North-Holland, 1977.
2. P.M.Oppeneer - Magneto-optical Kerr spectra, Handbook of Magnetic Materials, vol. 13, Elsevier, 2001
3. S.Sugano, N.Kojima - Magneto-optics, Springer, 2000
4. vybraný soubor původních prací
Předběžná náplň práce
Řada oxidových magnetických materiálů, jako jsou magnetické granáty, manganity a vrstevnaté nanostrukturní systémy, májí potenciální uplatnění v moderní fotonice, optoelektronice a v systémech pro informační technologie. Může jít např. o senzory s rychlou odezvou, velmi rychlé magnetické RAM paměti apod.

Hlavní náplní práce je studium základních fyzikálních vlastností magnetických materiálů pomocí optických a magnetooptických metod. Magnetooptické jevy (Faradayův a Kerrův jev) nám poskytují základní údaje o chování magnetických momentů v látce. Cílem je získat informace o elektronové struktuře zkoumaných systémů a o vlivu příměsí na tyto vlastnosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK