Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium optických vlastností scintilačních materiálů
Název práce v češtině: Studium optických vlastností scintilačních materiálů
Název v anglickém jazyce: Optical properties of thin film scintillators
Klíčová slova: scintiátor, tenké vrstvy
Klíčová slova anglicky: scintilator, thin film
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se s problematikou, prostudovat literaturu o optických, luminiscenčních a scintilačních vlastnostech materiálů dopovaných ionty vzácných zemin
2. Detailně se seznámit s teoretickým popisem interakce vysokoenergetického záření s hmotou
3. Osvojit si metody studia optických a luminiscenčních vlastností a seznámit se s metodikou přípravy epitaxních vrstev scintilačních oxidů
4. Provést systematická experimentální měření vybraných vzorků, stanovit optické a luminiscenční vlastnosti oxidů na bázi čistých a dopovaných granátů a silikátů ve formě tenkých epitaxních vrstev
5. Analyzovat získaná data, navrhnout interpretaci experimentálních výsledků
Seznam odborné literatury
1. M.A.Fox, Optical properties of solids, Oxford Univ.Press 2001
2. J.Garia Solé, L.E.Bausá, D.Jaque, Optical spectroscopy of inorganic solids, J.Wiley 2005
3. G.Blasse, B.C.Grabmaier, Luminescent materials, Springer, Berlin 1994
4. C. Ronda, ed., Luminiscence, from theory to applications, Wiley-VCH, Weinheim, 2008
5. I.Pelant, J.Valenta, Luminiscenční spektroskopie, Academia, Praha 2006
6. vybraný soubor původních prací z vědecké literatury
Předběžná náplň práce
Scintilátory se používají pro detekci vysokoenergetického záření nebo částic (např. rentgenové nebo gama záření, rychlé elektrony, kosmické záření apod.) - tedy počínaje od velkých urychlovačů až po moderní lékařskou diagnostiku.

Náplní práce je studium optických a scintilačních vlastností tenkých vrstev vhodných oxidů (jako např. granátů a silikátů) dopovaných ionty vzácných zemin. Materiály ve formě epitaxních vrstev se připravují na pracovišti. Cílem je získat vysoce účinné scintilační vrstvy, zjistit korelace mezi složením vrstev, technologií přípravy, optickými, fotoluminiscenčními a scintilačními vlastnostmi studovaných vrstev. Výsledky studia mají též výrazný aplikační dopad.


http://en.wikipedia.org/wiki/Scintillator
http://en.wikipedia.org/wiki/Yttrium_aluminum_garnet
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK