Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Srovnání kraniální skeletogeneze a odontogeneze u vybraných zástupců paprskoploutvých ryb
Název práce v češtině: Srovnání kraniální skeletogeneze a odontogeneze u vybraných zástupců paprskoploutvých ryb
Název v anglickém jazyce: Characterization of cranial skeletogenesis and odontogenesis in basal Ray-finned fishes
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.09.2013
Datum zadání: 10.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Oponenti: RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V projektu bude studována skeletální morfogeneze a odontogeneze u bichira, jesetera a štiky za pomocí projasňování, whole-mount barvení, fluorescentních markerů a metod komparativních analýz.
Budou determinovány strategie mesenchymu při kondenzaci jednotlivých zárodečných skeletálních a dentálních struktur, aby se charakterizovaly vývojové cesty těchto morfologicky disparátních typů ryb.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK