Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Essays on Stock Market Integration and on the Curse of Natural Resources
Název práce v češtině: Essays on Stock Market Integration and on the Curse of Natural Resources
Název v anglickém jazyce: Essays on Stock Market Integration and on the Curse of Natural Resources
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: prof. Randall Filer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.08.2013
Datum zadání: 02.08.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.08.2013
Datum a čas obhajoby: 23.11.2006 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.11.2006
Oponenti: Thorvaldur Gylfason
  Ing. Richard Podpiera, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK