Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Family House Market in Europe during the Recent Crisis
Název práce v češtině: Trh rodinných domů v Evropě během současné krize
Název v anglickém jazyce: Family House Market in Europe during the Recent Crisis
Klíčová slova: house market
Klíčová slova anglicky: house market
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.06.2013
Datum zadání: 21.06.2013
Datum a čas obhajoby: 11.02.2015 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:05.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2015
Oponenti: Ing. Aleš Maršál
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK