Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Spectrum Auctions in Telecommunications
Název práce v češtině: Aukce spektra v telekomunikacích
Název v anglickém jazyce: Spectrum Auctions in Telecommunications
Klíčová slova: Telekomunikace, spektrum, aukce
Klíčová slova anglicky: Telecommunications, spectrum, auctions
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.06.2013
Datum zadání: 20.06.2013
Datum a čas obhajoby: 25.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2014
Oponenti: PhDr. Václav Korbel, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
One of the most actual topics in Czech republic is a revolution in telecommunications. Although the feeling from this process is positive, it also brings a lot of changes in functioning of competition policy in telecommunications. In the fall, Czech telecommunication office stepped up to big changes. These changes concerned mainly two segments of the telecommunication services. Entry of virtual operators (MVNOs) and spectrum auctions. Although these two things have different impact on telecommunications, they are interconnected. The frequencies that are an objective of the auctions are then used by the three main operators for reselling operations to the virtual operators.
We can assume that the impact of the auction on the costs of the main operators is evident and it should be included when analyzing the anticompetitive behavior of the companies that offer telecommunication services. This thesis is examining the contribution of spectrum auctions to the ongoing changes in telecommunications. I will uphold my research by the data collected by different telecommunication authorities such as CTO (Czech Telecommunication Office), ITU (International Telecommunication Union) or FCC (Federal Communications Commission). Also the basis for my study will be the literature survey of prior research works.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK