Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
FDI and the spillover effect analysis: the case of Ethiopia
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: FDI and the spillover effect analysis: the case of Ethiopia
Klíčová slova: FDI, spillover, Ethiopia
Klíčová slova anglicky: FDI, spillover, Ethiopia
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.06.2013
Datum zadání: 12.06.2013
Datum a čas obhajoby: 23.09.2014 11:30
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2014
Oponenti: doc. PhDr. Michal Bauer, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis will present the spilling over effect resulting from the foreign direct investment with a focus on the manufacturing firms in Ethiopia. I will base my analysis on two main data sources coming from the Central Statistics Agency of Ethiopia (CSA) and The Ethiopian Development Research Institute (EDRI).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK