Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Terminologické slovníky českého znakového jazyka
Název práce v češtině: Terminologické slovníky českého znakového jazyka
Název v anglickém jazyce: Terminological dictionnaires of Czech Sign Language
Klíčová slova: Lexikografie, terminografie, terminologický slovník, termín, český znakový jazyk
Klíčová slova anglicky: Lexicography, terminography, terminological dictionary, term, czech sign language
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2013
Datum zadání: 08.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2013
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Oponenti: PhDr. Klára Richterová
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium české a zahraniční odborné literatury o lexikografii (resp. terminografii) mluvených i znakových jazyků.
2. Vymezení a definice: cílů terminografie, typů terminologických slovníků a jejich struktury, osobnosti terminografa, významu slova „termín“ v souvislosti s českým i českým znakovým jazykem.
3. Podrobná analýza vybraných elektronických terminologických slovníků českého znakového jazyka.
4. Řízený rozhovor s tvůrci terminologických slovníků českého znakového jazyka.
5. Celkové zhodnocení terminologických slovníků českého znakového jazyka i v porovnání s terminologickými slovníky jiných jazyků.
Seznam odborné literatury
BENJAMINS, J. Manual of Specialized Lexicography: The Preparation of Specialized Dictionaries, John Benjamins Publishing, 1995.
Brien, D.; Brennan, M. Sign Language Dictionaries: Issues and Developments. In: Bos, H.; Schermer, T. (eds.): Sign Language Research 1994. Signum – Press, Hamburg 1995, s. 313 – 338.
Brien, D.; Turner, G. H. Lemmas, Dilemmas and Lexikological Anisomorphism: Presenting Meanings in the First BSL-English Dictionary. In: Ahlgren, I.; Bergman, B.; Brennan, M (eds.): Perspectives on Sign Language Usage. The International Sign Linguistics Association and The Deaf Studies Research Unit – University of Durham, Durham 1994, s. 391 – 407.
ČERMÁK, F.; BLATNÁ (eds): Manuál Lexikografie, H&H, 1995.
HRBÁČEK, J. Termín v textu a v jazykovém systému. Naše řeč 69, s. 85-88.
JORDA, D. a kol. Protetická technologie: Slovník odborné terminologie. [DVD] Praha: ZŠ a MŠ pro SP, Jazykové centrum Ulita, 2007.
LANGER, J. a kol. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast vlastivědy. [DVD] Praha: Fortuna, 2007.
LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast gastronomie a příprava pokrmů. [CD-ROM] Praha: Fortuna, 2008.
LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast biologie člověka a zdravověda. [CD-ROM] Praha: Fortuna, 2008.
LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast dopravní výchovy. [CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2009.
Lexikografický kolektiv ÚJČ: K výkladovým postupům v jednojazyčné lexikografii. Slovo a slovesnost 36, 1975, č. 2, s. 84 – 91.
MACHÁČKOVÁ, E. O české terminologii. Naše řeč 67, s. 246-251.
MACHOVÁ, S. Terminografie. In: ČERMÁK, F.; BLATNÁ (eds): Manuál Lexikografie, H&H, 1995.
Malá encyklopedie zvířátek v českém znakovém jazyce. [CD-ROM] Praha: FF UK, 2007.
Malm, A. On Sign Language Lexicography. The Linguistic Association of Finland, 1990 (offprint).
Malm, A. On Sign Language Lexikography. In: Wallvik, B. (ed.): East African Sign Language Seminar. Debre Zeit, Ethiopia, August 20 – 26, 1990. Finnish Association of the Deaf, Helsinki 1992, s. 61 – 73.
POŠTOLKOVÁ, B. Odborná a běžná slovní zásoba současné češtiny. Studie ČSAV, Praha: Academia, 1984.
POŠTOLKOVÁ, B. Čeští lingvisté o odborné terminologii. Naše řeč 59, s. 158-161.
POŠTOLKOVÁ, B., ROUDNÝ, M., TEJNOR, A. O české terminologii, Praha: Academia, 1983.
Půlpánová, Lucie. Překladový slovník základní skautské terminologie. Český jazyk – český znakový jazyk s výkladem. [DVD]. Praha: ČKTZJ, 2009.
ŠŮCHOVÁ, L. a kol. Evropské státy v českém znakovém jazyce. [CD-ROM]. Praha: FF UK, 2009.
ŠŮCHOVÁ, L. a kol. Slovník český jazyk – český znakový jazyk: Školská jazykovědná terminologie pro 1. a 2. stupeň základních škol. [CD-ROM] Praha: FF UK, 2007.
Terminologický slovník oboru dramatická výchova. český jazyk – český znakový jazyk. Brno: JAMU, 2011.
Znakový výkladový slovník elektrotechnických pojmů: Vidím, co neslyším. [CD-ROM] Valašské Meziříčí: MZSŠSP, 2007.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK