Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Grafika pro výukové fyzikální modely v perspektivní verzi systému Famulus
Název práce v češtině: Grafika pro výukové fyzikální modely v perspektivní verzi
systému Famulus
Název v anglickém jazyce: Graphics for educational physics models in a prospective version of Famulus system
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2005
Datum zadání: 12.11.2005
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.04.2013
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: Mgr. Pavel Böhm
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se s grafickými možnostmi některých programů a systémů využívaných ve výuce fyziky. Vytipovat, které vlastnosti grafického výstupu a jeho ovládání byly nosné (z hlediska uživatelů i psaní výukových fyzikálních programů) v systému Famulus verze 3.5.
2. Ve spolupráci s vedoucím práce navrhnout vlastnosti, které by v oblasti grafiky měla mít perspektivní verze systému Famulus (tak, aby se jednalo o jednoduše ovladatelný systém dobře využitelný ve výuce fyziky).
3. Navrhnout uživatelské rozhraní pro ovládání grafického výstupu, vytvořit jej ve vhodném prostředí a ověřit jeho funkci.
4. Navrhnout a vytvořit programové řešení realizující grafický výstup pro novou verzi programu Famulus, které bude vyhovovat potřebám výukových fyzikálních programů (modelů) v prostředí Windows XP.
5. Ověřit a demonstrovat funkci vyvinutého grafického podsystému na souboru vhodně zvolených modelů z oblasti výuky fyziky.
Seznam odborné literatury
Dvořák L., Sobotka M., Ledvinka T.: Famulus 3.5. Referenční příručka. Famulus Etc., Praha 1993.
Dvořák L., Sobotka M., Ledvinka T.: Famulus 3.5. Základní aplikační knihovny. Famulus Etc., Praha 1993.
Dvořák L., Sobotka M., Ledvinka T.: Famulus 3.5. FamEduc I. Výukové modely ve fyzice, matematice a dalších oborech. Famulus Etc., Praha 1992.
Další literatura dle zadání vedoucího práce.
Předběžná náplň práce
Neformálním konzultantem bude dr. Miloš Sobotka, CSc.
Práci bude třeba realizovat v součinnosti s vývojem kompilátoru pro novou verzi systému Famulus (což bude úkol jiného pracovníka vedeného dr. Sobotkou).
Práce bude konzultována i s dr. Tomášem Ledvinkou, Ph.D.
Cílem v této fázi není vytvořit celý nový systém Famulus, ale jeho komponenty, které půjdou v budoucnu dobře začlenit do plánované nové verze tohoto systému tak, aby tento systém byl dobře využitelný ve výuce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK