Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zkoumání vlastností kosmického záření na Observatoři Pierra Augera
Název práce v češtině: Zkoumání vlastností kosmického záření na Observatoři Pierra Augera
Název v anglickém jazyce: Investigation of Cosmic Ray Properties at Pierre Auger Observatory
Klíčová slova: kosmické záření, detekční techniky
Klíčová slova anglicky: cosmic rays, detection techniques
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dalibor Nosek, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2013
Datum zadání: 27.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.12.2013
Konzultanti: RNDr. Petr Trávníček, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Zpracování experimentálních dat zaznamenaných detektory Observatoře Pierra Augera. Zkoumání registrovaných signálů, studium energetické kalibrace a rozlišení detektorů. Studium vlastností kosmického záření, jeho energetického spektra, složení a směrů příchodů.
Seznam odborné literatury
T.K.Gaisser: Cosmic Rays and Particle Physics, Cambridge University Press 1990.
A.Letessier-Selvon, T.Stanev, Rev.Mod.Phys. 83, 907, 2011.
The Pierre Auger Collaboration, The Pierre Auger Observatory Design Report, 1997.
The Pierre Auger Collaboration, Properties and performance of the prototype instrument for the Pierre Auger Observatory, NIM A523, 50, 2004.
Observatoř Pierra Augera na http://www.auger.org/admin/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK