Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spektroskopické studium procesů v plazmatu
Název práce v češtině: Spektroskopické studium procesů v plazmatu
Název v anglickém jazyce: Spectroscopic study of processes in plasma
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2014
Datum zadání: 26.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.01.2015
Konzultanti: prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc., DSc.
Zásady pro vypracování
Časově rozlišená spektroskopie umožňuje studovat jen několik mikrosekund trvající děje, při kterých vznikají nestabilní molekuly, ionty a radikály. Pomocí této metody je v doutnavém výboji studována molekulární dynamika různých systémů, přičemž výsledky jsou porovnávány s měřeními laserových jisker generovaných vysoce výkonným laserem PALS. V současné době se práce zaměřuje zejména na problematiku astrochemie a vzniku biomolekul. Vzhledem k vysoké citlivosti je časově rozlišená spektroskopie používána zejména pro měření atomárních spekter. V důsledku ozařování povrchu kovů a solí svazkem vysoce výkonného excimerového laseru dochází ke vzniku laserové jiskry. Tato jiskra obsahuje volné atomy, které vyzařují emisní spektra detekovaná speciálním interferometrem (např. špičkovým zařízením BRUKER IFS 120). Spektra jsou interpretována pomocí kvantově mechanických výpočtů a následně se mohou použít k identifikaci neznámých atomárních linií ve spektrech hvězd.

Tématem práce je měření a interpretace časově rozlišených spekter za účelem studia dynamiky, kinetiky a fyziky procesů probíhajících v laserovém, ablačním a výbojovém plazmatu. V rámci výzkumu, jehož základ tvoří spektroskopie, budou interpretovány neznámé emisní linie atomů a reaktivních částic.
Seznam odborné literatury
Časopisecká literatura bude doplněna po dohodě se školitelem.
Předběžná náplň práce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=293
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=293
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK