Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nanášení nanočástic pomocí agregačního klastrového zdroje (GAS) s využitím nízkotlakého plazmatu
Název práce v češtině: Nanášení nanočástic pomocí agregačního klastrového zdroje (GAS) s využitím nízkotlakého plazmatu
Název v anglickém jazyce: Deposition of nanoparticles by means of gas aggregation cluster source (GAS) using low pressure plasma
Klíčová slova: nízkoteplotní plasma, plynový agregacní klastrový zdroj, nanocástice, nanokompozit, tenká vrstva
Klíčová slova anglicky: low temperature plasma, gas aggregation cluster source, nanoparticle, nanocomposite, thin film
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Budou upřesněny.
Seznam odborné literatury
H. Biederman (ed.), Plasma Polymer Films a časopisecká literatura
Předběžná náplň práce
Budou charakterizovány parametry přípravy a to zejména parametry plazmatu v GAS při vytváření kovových, oxidů kovů, polymerních a kompozitních nanočástic. Budou též studovány depoziční parametry nanostrukturovaných a nanokompozitních vrstev z těchto nanočástic a provedena charakterizace fyzikálních a chemických vlastností pomocí XPS, FTIR a mikroskopií AFM, SEM a TEM. Vrstvy budou směrovány zejména do biolékařských aplikací.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK