Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Regionální vývoj ve Švédsku po roce 1990
Název práce v češtině: Regionální vývoj ve Švédsku po roce 1990
Název v anglickém jazyce: Regional Development in Sweden after 1990
Klíčová slova: regionální vývoj, regionální rozdíly, Švédsko, globalizace, krize
Klíčová slova anglicky: regional development, regional disparities, Sweden, globalization, crisis
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.02.2013
Datum zadání: 19.02.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2013
Oponenti: RNDr. David Vogt, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je analyzovat regionální vývoj (vývoj regionálních rozdlů) ve Švédsku po roce 1990 v rámci procesů globalizace a zostřené konkurence.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The mai goal is to analyse of regional development (regional disparities) in Sweden after 1990 in the context of globalization and intesified competition.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK