Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Proměny regionálního obrazu Evropské unie v mapách
Název práce v češtině: Proměny regionálního obrazu Evropské unie v mapách
Název v anglickém jazyce: Changes of regional pattern of European Union in maps
Klíčová slova: proměny, regionální obraz, EU, vybrané země, kartografie
Klíčová slova anglicky: changes, regional pattern, EU, selected countries, cartography
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.01.2013
Datum zadání: 22.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2014
Oponenti: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je charakterizovat proměny a trendy vývoje regionálního obrazu EU s využitím kartografických GIS prostředků na příkladu zemí v rozdílných fázích sociálně ekonomického vývoje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal is to desribe and analyse changes and trends in regional pattern and development of the European Union´s countries with the aid of GIS cartography means.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK