Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Proměny regionálního obrazu a sídelního systému Srbska po roce 1991 v kontextu rozpadu Jugoslávie
Název práce v češtině: Proměny regionálního obrazu a sídelního systému Srbska po roce 1991 v kontextu rozpadu Jugoslávie
Název v anglickém jazyce: Changes of Regional and Settlement Pattern of Serbia after 1991 in the Context of the Split of Yugoslavia
Klíčová slova: proměna, regionální obraz, systém osídlení, migrace, rozpad Jugoslávie
Klíčová slova anglicky: changes, regional pattern, settlement system, migration, war splitting of Yugoslavia
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.01.2013
Datum zadání: 22.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:19.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Oponenti: Mgr. et Mgr. Tomáš Josef Vrtiška
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je analyzovat proměny regionálního obrazu a sídelního systému Srbska po rozpadu Jugoslávie se zvláštním ohledem na migraci uprchlíků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal is to analyse changes of regional and settlement pattern of Serbia after the split of Yugoslavie due to war conflicts, based especially on migration of refugees.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK