Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Politická a regionální diferenciace Srbska v otázce vstupu do Evropské unie
Název práce v češtině: Politická a regionální diferenciace Srbska v otázce vstupu do Evropské unie
Název v anglickém jazyce: Political and regional differentiation of Serbia in the case of the entering EU
Klíčová slova: Srbsko, volební preference, regionální diferenciace, vstup do EU, názory
Klíčová slova anglicky: Serbia, electoral preferences, regional differentiation, entering EU, opion
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.01.2013
Datum zadání: 17.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:16.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Oponenti: RNDr. Mgr. Jiří Martínek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je analyzovat regionální diferenciaci Srbska v otázce vstupu do Evropské unie a to na základě volebních preferencí politických stran a jejich lídrů včetně prezidentů (jejich programů a postojů k této otázce).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal is to analyse regional differentiation of Serbia in the case of the perspective entering European Union based on electoral preferences, ie. opinions and programs of political parties and their leaders including presidents i this question.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK