Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evoluce pohlavních chromozomů u vybraných skupin sklípkanovitých pavouků
Název práce v češtině: Evoluce pohlavních chromozomů u vybraných skupin sklípkanovitých pavouků
Název v anglickém jazyce: Evolution of the sex chromosomes in selected groups of mygalomorph spiders
Klíčová slova: evoluce, pohlavní chromozomy, nukleolární organizátory, inaktivace, synapse, pavouci, sklípkani, karyotyp, fluorescenční hybridizace in situ, transmisní elektronová mikroskopie
Klíčová slova anglicky: evolution, sex chromosomes, nucleolus organizer regions, inactivation, synapsis, spiders, mygalomorphs, karyotype, FISH, transmission electron microscopy
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Král, CSc.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat analýzou systému pohlavních chromozomů a nukleolárních organizátorů u vybraných sklípkanů. Cytogenetika sklípkanovitých pavouků je málo prozkoumána, podle našich údajů jsou systémy pohlavních chromozomů u těchto pavouků často velmi složité. Podle naší hypotézy docházelo v evoluci sklípkanů k duplikacím pohlavních chromozomů. V rámci práce bude mimo jiné ověřován tento velmi neobvyklý způsob vzniku pohlavních chromozomů pomocí vybraných technik molekulární cytogenetiky a transmisní elektronové mokroskopie. Student se tak v rámci práce seznámí se širokým spektrem technik cytogenetiky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis is focused on sex chromosome evolution in mygalomorph spiders.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK