Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
DEECo Component Model Framework on Android Mobile Platform
Název práce v češtině: DEECo Component Model Framework on Android Mobile Platform
Název v anglickém jazyce: DEECo Component Model Framework on Android Mobile Platform
Klíčová slova: DEECo, Android, JGroups, Komponentové systémy
Klíčová slova anglicky: DEECo, Android, JGroups, Component systems
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2012
Datum zadání: 06.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.06.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Oponenti: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Michał Kit, Ph.D.
Zásady pro vypracování
In the domain of dynamically evolving distributed systems composed of autonomous and (self-) adaptive components, the task of systematically managing the design complexity of their communication and composition is a pressing issue. This stems from the dynamic nature of such systems, where components and their bindings may appear and disappear without anticipation. This is addressed by the DEECo component model, which features separation of concerns and creation of dynamic implicit bindings to address these issues.

The goal of this thesis is an implementation of DEECo component model on the Android mobile platform which could be used as an platform for mobile environment experimentation with DEECo component model based application. The thesis further includes addressing the distributed communication among Android nodes running the DEECo applications.
Seznam odborné literatury
[1] Keznikl J., Bureš T., Plášil F., Kit M.: Towards Dependable Emergent Ensembles of Components: The DEECo Component Model, Proceedings of WICSA/ECSA 2012, Helsinki, Finland, pp. 249-252, IEEE CS, ISBN 978-0-7695-4827-2, DOI 10.1109/WICSA-ECSA.212.39, August 2012

[2]Bures, T., Gerostathopoulos, I., Hnetynka, P., Keznikl, J., Kit, M., Plasil, F.: Autonomous components in dynamic environments, Awareness: Self-Awareness in Autonomic Systems Magazine, Sept 2012, http://www.awareness-mag.eu/pdf/004415/004415.pdf

[3] https://developers.google.com/android/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK