Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vesmírná real-time strategická hra
Název práce v češtině: Vesmírná real-time strategická hra
Název v anglickém jazyce: Real-time Strategy Game in Space
Klíčová slova: Run-time skriptování, run-time kompilování, RTS hra, Mogre
Klíčová slova anglicky: Run-time scripting, run-time compiling, RTS game, Mogre
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2012
Datum zadání: 10.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2012
Datum a čas obhajoby: 02.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:01.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2013
Oponenti: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat 3D real-time strategickou hru. Hra bude navržena jako strategická hra pro jednoho hráče s možností pohybu kamery ve 3D světě. Pohyb jednotek bude ale probíhat jen ve 2D rovině. Hra se bude odehrávat ve vesmírném prostředí, kde základní prvky světa budou tvořit planety a vesmírné lodě. Hra se bude skládat z více herních lokalit, které budou znázorňovat sluneční soustavy mezi nimiž bude možné cestovat. Hráč bude moci se svými vesmírnými loděmi pohybovat, útočit či obsazovat planety. Cílem hry bude úspěšně splnit daný úkol herní mise. Práce by měla být snadno rozšířitelná o nové herní objekty pomocí skriptů, v kterých se budou definovat vlastnosti herních objektů (životy, rychlost, vzhled a ostatní vlastnosti pro definovaný objekt). Pomocí skriptů půjde hru rozšířit i o nové herní mise. Aplikace bude implementována v pro platformu .NET pomocí jazyka C#.
Seznam odborné literatury
• Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010
• Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010
• Frank D. Luna: Introduction to 3D Game Programming with DirectX 9.0c - A Shader Approach, Wordware Publishing, inc. 2006
• Mark DeLoura: Game Programming Gems, Vol. 1, Cengage Learning 2000

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK