Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systém pro správu obsahu pro základní a střední školy
Název práce v češtině: Systém pro správu obsahu pro základní a střední školy
Název v anglickém jazyce: Content Management System (CMS) for School Environment
Klíčová slova: modulárnost, správa obsahu, webová aplikace
Klíčová slova anglicky: modularity, content management, web application
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2012
Datum zadání: 10.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2012
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Oponenti: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit modulární systém pro správu webového obsahu. Systém bude zaměřen hlavně na tvorbu webových prezentací základních a středních škol, a proto musí být při jeho návrhu kladen důraz na specifické potřeby těchto institucí. Model stránek má být navržen tak, aby byl rozšířitelný o přídavné moduly bez většího zásahu do základních modulů stránek. Systém bude implementovat minimálně následující moduly: (a) základní modul, který bude umožňovat správu aktualit, (b) kalendář událostí, (c) multimediální modul, pomocí kterého bude možné spravovat fotogalerie, videogalerie a vzdělávací materiály, (d) uživatelský modul, jenž bude sloužit ke správě uživatelů aplikace a informací o studentech dané instituce.
Seznam odborné literatury
• Pro ASP.NET MVC 3 Framework - Steven Sanderson , Adam Freeman
• Professional ASP.NET MVC 3 - Jon Galloway, Phil Haack, Brad Wilson, K. Scott Allen
• Pro Linq - Joseph Rattz, Adam Freeman
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK