Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Engine for Real-time Strategy (RTS) Games
Název práce v češtině: Engine pro realtimové stragie (RTS)
Název v anglickém jazyce: Engine for Real-time Strategy (RTS) Games
Klíčová slova: RTS hra, realtimová strategie, umělá inteligence pro RTS hry, multiplayer RTS hry
Klíčová slova anglicky: RTS game, game engine, multiplayer RTS games, artificial intelligence for RTS
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2012
Datum zadání: 09.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2012
Datum a čas obhajoby: 02.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:01.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2013
Oponenti: Michał Kit, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
RTS games are computer games that make the impression of a continuous time progress (not in turns). Player's goal is to collect resources to construct new buildings and units and to destroy opponents' game objects.

The goal of the thesis is to design and develop an engine for RTS computer games and to implement it using the .NET framework. An important part of the thesis should be an extendable object-oriented design with a programmer-friendly interface for adding new game objects (units, buildings, etc.) and extending the overall game behavior. The game engine should include a basic implementation of computer artificial intelligence and a support for remote game sessions (network games).
Seznam odborné literatury
• Steve Rabin: AI Game Programming Wisdoms, Charles River Media, 2002
• Mat Buckland: Programming Game AI by Example, Jones & Bartlett Publishers, 2004
• Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010
• Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010
• MSDN Library, msdn.microsoft.com/library
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK