Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systém pro zjednodušení tvorby umělé inteligence ve hrách
Název práce v češtině: Systém pro zjednodušení tvorby umělé inteligence ve hrách
Název v anglickém jazyce: Software System Simplifying AI Development in Computer Games
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2012
Datum zadání: 09.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.12.2012
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Oponenti: RNDr. Jaroslav Keznikl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na tvorbě umělé inteligence (artificial intelligence, dále AI) do počítačových her se v dnešní době běžně podílí lidé, kteří jsou sice specialisty ve svém oboru, ale nejsou programátory. Proto je pro ně nutné vyvinout nástroj pro tvorbu AI snadno použitelný i bez znalosti programování. Cílem bakalářské práce je tedy vytvoření frameworku, který bude snadno implementovatelný do her a nabídne dobře osvojitelný editor pro tvorbu AI. Práce se bude skládat ze dvou částí: (a) knihovny AI pro samotnou hru, (b) editoru, který nabídne možnost tvorby chování herních postav pomocí předpřipravených prvků AI. Práce by měla klást maximální důraz na snadné a přehledné používání editoru a na bohaté možnosti knihovny AI. Pro usnadnění práce během vývoje počítačové hry by mělo být umožněno interaktivně ladit vytvořená chování AI.
Seznam odborné literatury
• Steve Rabin: AI Game Programming Wisdoms, Charles River Media, 2002
• Mat Buckland: Programming Game AI by Example, Jones & Bartlett Publishers, 2004
• MSDN Library, msdn.microsoft.com/library
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK