Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modelování vzniku ω fáze v metastabilních β slitinách Ti
Název práce v češtině: Modelování vzniku ω fáze v metastabilních β slitinách Ti
Název v anglickém jazyce: Modelling of ω phase formation in metastable β titanium alloys
Klíčová slova: Omega fáze, modelování, slitiny titanu
Klíčová slova anglicky: Omega phase, modelling, Ti alloys
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: projekt
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Harcuba, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1)Studium fázových transformací, kterým podléhají tzv. metastabilní slitiny titanu (vznik fáze omega a precipitace fáze alfa)
2)Plné porozumění geometrii vzniku fáze omega v těchto slitinách
3)Navržení geometrického modelu vzniku fáze omega a vytvoření interaktivního modelu v matematickém softwaru.
Seznam odborné literatury
J. Šmilauerová; Phase transformations and microstructure changes in TIMET LCB alloy, diplomová práce; 2012

D. de Fontaine, Simple Models for the Omega Phase Transformation; Metal Trans. A, 19A, 169 – 175, 1988

A. Devaraj, S. Nag, R. Srinivasan, R.E.A. Williams, S. Banerjee, R. Banerjee, H.L. Fraser, Experimental evidence of concurrent compositional and structural instabilities leading to omega precipitation in titanium–molybdenum alloys, Acta Mat 60, 596 – 609, 2012
Předběžná náplň práce
Slitiny titanu jsou v současné době používány ve špičkových aplikacích v mnoha různých oblastech od kosmonautiky až po biomedicínu. Tzv. metastabilní slitiny patří mezi nejprogresivnější materiály na bázi Ti. Metastabilní slitiny Ti jsou vytvrditelné žíháním, při němž dochází postupně k formaci fáze omega a precipitaci fáze alfa. Fáze omega vzniká poměrně jednoduchým geometrickým přeuspořádáním, nicméně názorné zpracování formace omega není v literatuře dosud k dispozici. Účelem projektu je porozumět důležitým fázovým transformacím, které probíhají v metastabilních slitinách Ti a vytvořit názorný interaktivní model vzniku fáze omega ve vhodném softwaru.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Titanium alloys are currently used in high-tech applications such as space exploration or biomedicine. So-called metastable alloys are one of the most progressive titanium based materials. Metastable Ti alloys are hardenable by annealing. Formation of omega phase and precipitation of alpha phase occur consequently. Omega phase is formed by simple geometric reordering, nevertheless illustrative model of omega formation is currently unavailable. The purpose of the project is to understand important phase transitions that occur in metastable Ti alloys and finally create illustrative interactive model of omega phase formation in suitable software.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK