Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výuka jaderné chemie a chemie f-prvků na středních školách
Název práce v češtině: Výuka jaderné chemie a chemie f-prvků na středních školách
Název v anglickém jazyce: Nuclear Chemistry and Chemistry of f-Elements in Chemistry Curriculum at Secondary Schools
Klíčová slova: výuka chemie, stavba jádra, radioaktivita, f-prvky, učební úlohy
Klíčová slova anglicky: teaching of chemistry, atomic nucleus composition, radioactivity, f-elements, teaching tasks in chemistry
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2012
Datum zadání: 15.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2014
Oponenti: RNDr. Zdeňka Hájková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK