Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Scala Web Application Toolkit
Název práce v češtině: Scala Web Application Toolkit
Název v anglickém jazyce: Scala Web Application Toolkit
Klíčová slova: Scala, JavaScript, RIA, JSON, RPC
Klíčová slova anglicky: Scala, JavaScript, RIA, JSON, RPC
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2012
Datum zadání: 25.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2012
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Oponenti: RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of the thesis is to create a set of tools and libraries for development of rich internet applications using the Scala programming language. The toolkit will consist of a Scala to JavaScript compiler and a runtime environment which should enable execution of the compiled code in modern web browsers. Also means of interoperability with the existing JavaScript APIs and libraries will be provided. In order to demonstrate capabilities of the toolkit, a JSON serializer, simple RPC mechanism and a client-side "classloader" of JavaScript "class files" will be implemented. Usage of the toolkit will be presented on a sample application.
Seznam odborné literatury
• Martin Odersky, Lex Spoon, Bill Venners: Programming in Scala, Second Edition, Artima, 2010

• Martin Odersky: The Scala Language Specification, Version 2.9, 2011 [http://www.scala-lang.org/docu/files/ScalaReference.pdf]

• ECMAScript Language Specification, 5.1 Edition, 2011 [http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/Ecma-262.pdf]
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK