Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Keratinózní struktury nahrazující zuby u obratlovců
Název práce v češtině: Keratinózní struktury nahrazující zuby u obratlovců
Název v anglickém jazyce: Keratinized tooth replacing structures in vertebrates
Klíčová slova: keratinózní struktury, keratin, zobák, rohovinový povrch čelistí, unculi
Klíčová slova anglicky: horny structures, keratin, beak, horny jaw sheath, unculi
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2012
Datum zadání: 27.10.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Oponenti: prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK