Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti elementárního výkladu obecné teorie relativity
Název práce v češtině: Možnosti elementárního výkladu obecné teorie relativity
Název v anglickém jazyce: Possibilities of teaching/learning general relativity at elementary level
Klíčová slova: Výuka, obecná teorie relativity
Klíčová slova anglicky: teaching/learning, general relativity
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2012
Datum zadání: 25.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.11.2012
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Oponenti: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zaměřena na možnosti výkladu základů obecné teorie relativity na úrovni "pokročilých středoškoláků" (tedy ve speciálních seminářích, kroužcích fyziky, apod.), případně s možností využití na úvodní vysokoškolské úrovni. Pod "výkladem" se ovšem nerozumí jen přístup, kdy by studenti byli pasivními příjemci informací; může zahrnovat i postupy, v nichž studenti aktivně řeší problémy či myšlenkové experimenty, interagují s počítačovými simulacemi, apod. Mělo by jít o výklad nad úrovní běžných populárních popisů, dostatečně srozumitelný a názorný, přitom ale bez zbytečného zkreslení.
Zásady pro vypracování:
1) Provést rešerši článků týkajících se výuky OTR v časopisech typu Am.J.Phys., Eur.J.Phys. a dalších.
2) Provést rešerši materiálů pro výuku základů OTR dostupných na webu (na stránkách univerzit apod., byť tato rešerše zřejmě nebude moci být vyčerpávající).
3) Vytipovat přístupy, které by mohly být použitelné pro výklad základů OTR pro zájemce z řad českých vysokoškoláků.
4) Vybrat obsah, který by "kurz základů OTR" na pokročilé středoškolské úrovni mohl mít (dílčí témata, hloubka výkladu).
5) Zpracovat vybrané části výkladu do formy vzdělávacích textů ev. elektronických materiálů.
6) Ověřit (alespoň pilotně) reakci studentů a učitelů na vytvořené materiály.
7) Upravit vytvořené materiály na základě výsledků jejich ověřování.
Konečným cílem je zpřístupnění vytvořených materiálů na webu.
Seznam odborné literatury
1) Lilley, S.: Discovering Relativity for yourself, Cambridge Univ.Press 1981
2) Bandyopadhyay A., Arvind Kumar A.: Probing students’ understanding of some conceptual themes in general relativity. Phys.Rev.ST Phys.Educ.Res. 6, 020104, �2010.
Hartle J.B.: General relativity in the undergraduate physics curriculum. Am. J. Phys. 74, 14 (2006).
Wald R.M.: Resource Letter TMGR-1: Teaching the mathematics of general relativity. Am. J. Phys. 74, 471 (2006)
Rindler W.: General relativity before special relativity: An unconventional overview of relativity theory. Am. J. Phys. 62, 887 (1994)
3) Učebnice OTR a skripta (Kuchař K.: Základy obecné teorie relativity, Weinberg S.: Gravitation and Cosmology, Dvořák L.: Obecná teorie relativity a moderní fyzikální obraz vesmíru)
4) Další články v časopisech Am.J.Phys., Eur.J.Phys., Phys.Educ. a dalších dle zadání vedoucího práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK