Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spektroskopická charakterizace tradičních destilátů
Název práce v češtině: Spektroskopická charakterizace tradičních destilátů
Název v anglickém jazyce: Spectroscopic characterisation of traditional distillates
Klíčová slova: absorpce, luminiscence
Klíčová slova anglicky: absorption, luminescence
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: projekt
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2012
Datum zadání: 05.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:11.04.2013
Konzultanti: RNDr. Pavel Galář, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Kvalita tvrdého alkoholu se v dnešní době stává stále závažnějším a veřejně diskutovaným tématem. Přestože charakterizace těchto lihovin je dlouhodobě doménou chemických metod, součástí receptur různých druhů tradičního tvrdého alkoholu bývají organické látky vykazující efektivní fotoluminiscenci (kamariny) či absorpci světla (taniny). Charakteristická spektra těchto látek by následně mohla sloužit nejen k vzájemnému odlišení jednotlivých druhů lihovin, ale i případně k odhalení ilegálně připravovaného alkoholu. Plagiáty totiž mohou obsahovat náhražky obdobné chutě a barvy jako originální ingredience a nečistoty vzniklé nedokonalým čištěním denaturovaného lihu, který se v ilegálně připraveném alkoholu používá místo lihu potravinářského (podléhajícího spotřební dani).
Cílem tohoto projektu je seznámit studenta s metodami luminiscenční a absorpční spektroskopie na příkladě tradičních komerčních lihovin. V první fázi bude student stručně seznámen s teoretickým pozadím obou měřících metod a následně provede spektroskopickou charakterizaci odlišných druhů lihovin. U nejvhodnějšího typu následně provede srovnávací měření na vzorcích získaných z více zdrojů za účelem odlišení méně kvalitních kusů. Realizace tohoto projektu dává případnému řešiteli možnost získat nejen náhled do vědecké práce na v současné době atraktivním tématu, ale i experimentální zkušenost, kterou by mohl využít ve výběru a řešení bakalářské práce v tomto oboru.
Seznam odborné literatury
[1] Pelant, J. Valenta: Luminiscenční spektroskopie, Academia, Praha 2006
[2] J. Sadecka et al, Characterization and Classification of Distilled Drinks Using
Total Luminescence and Synchronous Fluorescence Spectroscopy, Acta Chimica Slovaca 1, 265 (2008)
[3] Časopisecká (anglická)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK