Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úpravy potvrchů plazmatem za atmosférického tlaku
Název práce v češtině: Úpravy potvrchů plazmatem za atmosférického tlaku
Název v anglickém jazyce: Surface modification by atmospheric-pressure plasma
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
-
Seznam odborné literatury
-
Předběžná náplň práce
Cílem práce je otestovat vysokotlakou nízkoteplotní plazmovou trysku pro účely modifikace povrchů jak čistě působením plazmatu, tak depozicí vrstev.
Možnosti modifikace povrchů budou srovnány zejména s výsledky na nízkotlakých plazmových zdrojích.
Práce má experimentální charakter.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK