Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
In-situ elipsometrie plazmově polymerních vrstev
Název práce v češtině: In-situ elipsometrie plazmově polymerních vrstev
Název v anglickém jazyce: In-situ ellipsometry of plasma polymer films
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
-
Seznam odborné literatury
-
Předběžná náplň práce
Vlastnosti tenkých vrstev lze dobře studovat optickými metodami. Velmi mnoho informací
lze získat ze spektroskopické elipsometrie.
Cílem práce bude podílet se na stavbě a provozu in-situ i ex-situ varianty spektroskopického
elipsometru Woollam. Zkoumán bude proces depozice plazmově polymerních vrstev, případně
jejich nanokompozitů s kovy a oxidy kovů.
Práce má experimentální charakter.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK