Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Automatizace spektroskopické aparatury s vysokým časovým rozlišením pro biofyzikální aplikace.
Název práce v češtině: Automatizace spektroskopické aparatury s vysokým časovým rozlišením pro biofyzikální aplikace.
Název v anglickém jazyce: Automation of the time-resolved spectrofluorometer for biophysical applications.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1) Seznámit se s aparaturou a lasery
2) Prostudovat vybranou literaturu
3) Zvolit si proces pro automatizaci (ovládání detekčního monochromátoru, ladění laserů, apod.)
4) Vyvinout a ověřit algoritmus na reálném experimentu
5) Sepsat práci
Seznam odborné literatury
1) Doporučený soubor původních prací
2) Vybrané manuály přístrojů
3) Literatura k Visual Studio, PicAxe (Microchip), Raspberry, apod. dle výběru problému.
Předběžná náplň práce
Fyzikální experimenty často vyžadují netradiční řešení, kterých nelze dosáhnout použitím softwaru dodávaného k jednotlivým součástem měřících aparatur. Může se jednat o synchronizaci ladění vlnových délek dvou laserů (CARS experimenty), ovládání závěrek, polarizátorů (fluorescenční anisotropie), nastavování intenzity excitace, ochrana detektorů před jejich poškozením silným signálem, synchronizační procesy apod.

Zájemce si bude moci po seznámení s aparaturou vybrat jednoduchý proces pro automatizaci a získá velmi cenné zkušenosti se základním numerickým řízením fyzikálního experimentu, práci s lasery a časově rozlišenou spektroskopií.

Vhodné pro studenty s alespoň elementární znalostí programování.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK