Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Low temperature polarized target for spin structure studies of nucleons at COMPASS
Název práce v češtině: Nízkoteplotní polarizovaný terč pro studium spinové struktury nuklonů v experimentu COMPASS
Název v anglickém jazyce: Low temperature polarized target for spin structure studies of nucleons at COMPASS
Klíčová slova: spinová struktura nukleonů, nízkoteplotní polarizovaný terč, experiment COMPASS
Klíčová slova anglicky: spin structure of nucleons, low temperature polarized target, COMPASS experiment
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.10.2012
Datum zadání: 02.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.03.2014
Datum a čas obhajoby: 27.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2014
Oponenti: RNDr. Ivan Procházka, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Michael Finger, M.Sc., CSc.
Zásady pro vypracování
Working tasks:

Getting acquainted with the goals of nucleon spin structure studies at Compass experiment at CERN.
Getting acquainted with the COMPASS spectrometer, low temperature polarized proton and deuteron target and polarized muon beam for nucleon spin structure studies.
Principles of dynamic proton and deuteron polarization at low temperatures, choice of the target material, proton and deuteron polarization measurements and polarization data analysis.
Preparation and operation of low temperature polarized target at COMPASS for runs 2010 and 2011.
Optimization and measurements of the target polarization during the COMPASS runs 2010 and 2011.
Polarization data analysis.
Seznam odborné literatury
1. P. Abbon et al., The Compass Experiment at CERN , NIMA 577 (2007) 455-518
2. K. Kondo et al., Polarization measurement in the COMPASS polarized target NIMA 526 (2004) 70-75
3. Isabel Llorente-Garcia, 204 Data analysis for Compass Polarized target, http://wwwcompass.cern.ch/compass/detector/target/Summerstudents/IsabelReport04.pdf
N. Doshita et al., Past and future of the Compass polarized target, ASI SPIN-Praha-2008
M. Pešek, Bakalářská práce, MFF UK 2012
Předběžná náplň práce
Nízkoteplotní polarizovaný terč pro studium spinové struktury nukleonů na experimantu COMPASS v CERN
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Low temperature polarized target for spin structure studies of nucleons at COMPASS experiment at CERN
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK