Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tenké scintilační vrstvy pro 2D zobrazení
Název práce v češtině: Tenké scintilační vrstvy pro 2D zobrazení
Název v anglickém jazyce: Thin film 2D scintillation screens
Klíčová slova: scintiátor, tenké vrstvy
Klíčová slova anglicky: scintilator, thin film
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se s problematikou, prostudovat literaturu o optických, luminiscenčních a scintilačních vlastnostech materiálů dopovaných ionty vzácných zemin
2. Osvojit si metody měření optických vlastností, luminiscence a seznámit se s metodikou přípravy epitaxních vrstev scintilačních oxidů
3. Stanovit optické a luminiscenční vlastnosti oxidů na bázi čistých a dopovaných granátů a silikátů ve formě tenkých epitaxních vrstev
4. Analyzovat získaná data, navrhnout interpretaci experimentálních výsledků
Seznam odborné literatury
1. J.Garia Solé, L.E.Bausá, D.Jaque, Optical spectroscopy of inorganic solids, J.Wiley 2005
2. G.Blasse, B.C.Grabmaier, Luminescent materials, Springer, Berlin 1994
3. M.A.Fox, Optical properties of solids, Oxford Univ.Press 2001
4. C. Ronda, ed., Luminiscence, from theory to applications, Wiley-VCH, Weinheim, 2008
5. I.Pelant, J.Valenta, Luminiscenční spektroskopie, Academia, Praha 2006
6. vybraný soubor původních prací z vědecké literatury
Předběžná náplň práce
Scintilátory se používají pro detekci vysokoenergetického záření nebo částic (např. rentgenové nebo gama záření, rychlé elektrony, kosmické záření apod.) - tedy počínaje od velkých urychlovačů až po moderní lékařskou diagnostiku. V nových zařízeních se začíná využívat 2D zobrazení detekovaného záření a klíčovou otázkou pro ně jsou vysoce kvalitní tenké scintilační vrstvy.

Náplní práce je studium optických vlastností granátů a silikátů dopovaných ionty vzácných zemin event. dalších materiálů zajímavých z hlediska praktického využití. Materiály ve formě tenkých epitaxních vrstev se připravují na pracovišti. Cílem je získat vysoce účinné scintilační vrstvy, zjistit korelace mezi složením vrstev, technologií přípravy, optickými, luminiscenčními a scintilačními vlastnostmi studovaných vrstev.

http://en.wikipedia.org/wiki/Scintillator
http://en.wikipedia.org/wiki/Yttrium_aluminum_garnet
http://en.wikipedia.org/wiki/Positron_emission_tomography
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK