Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Markus Aurelius a Hovory k sobě
Název práce v češtině: Markus Aurelius a Hovory k sobě
Název v anglickém jazyce: Marcus Aurelius and The Meditations
Klíčová slova: Marcus Aurelius, Hovory k sobě, Deleuze, stoicismus, událost, osoba, netragické divadlo, smrt
Klíčová slova anglicky: Marcus Aurelius, Meditations, Deleuze, stoicism, event, person, non-tragic theatre, death
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.09.2012
Datum zadání: 04.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.10.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Východiskem práce je pojetí Hovorů k sobě Marka Aurelia jako duchovních cvičení, jak je pojednává P. Hadot. Dále bude vyložena stoická praxe s ohledem na fyziku a stoické rozdělení na tělesné a netělesné a na stoické já jako praktické já. Nakonec budou Hovory k sobě jako duchovní cvičení zasazeny zpět do stoického systému. Při tomto zasazení do stoického systému bude třeba pozměnit Hadotův výklad, přizpůsobit subjekt Hovorů k sobě stoické fyzice a více se zaměřit na samotný fakt psaní, přičemž zvláštní ohled bude brán na opakování a takzvaný pesimismus Marka Aurelia.
Seznam odborné literatury
Alexandre, M, Le travail de la sentence chez Marc-Aurele : philosophie et rhétorique, in: La Licorne 1979/3, s. 125-158.

Bénatouil, T., Faire usage: la pratique du stoicisme, Paris, 2007.,

Bobzien, S., Determinism and Freedom in Stoic Philosophy, Oxford, 2001.

Bréhier, E., La théorie des incorporels dans l´ancien stoicisme, Paris, 1997.

Bréhier, E., Chrysippe et l´ancien stoicisme, Paris, 1951.

Deleuze, G., L´idée d´expression dans la philosophie de Spinoza, Paris, 1968.

Deleuze, G., La logique du sens, Paris, 1969.

Duhot, La conception stoïcienne de la causalité, Paris, 1989.

Erskine, A., The hellenistic stoa. Political Thought and Action, London, 1990.

Goldschmit, V., Le système stoïcien et l´idée de temps, Paris, 1989.

Gourinat, J.-B., Les Stoiciens et l´âme, Paris, 1996.

Hadot, I., Seneca und die griechisch-römische Tradition der Seelenleitung, Berlin, 1969.

Hadot, P., La citadelle intérieure: introduction aux Pensée de Marc Aurele, Paris, 1991.

Hadot, P., Exercises spirituels et la philosophie antique, Paris, 2001.

Inwood, B., Ethics and Action in Early Stoicism, Oxford, 1985.

Karfík, F. (překl.), Hadot, P., Duchovní cvičení a křesťanská filosofie, in: Reflexe 7-8 (1992).

Laurand, La politique stoicienne, Paris, 2005.

Levy, C., Galand-Hallyn, P. (éd)., Vivre pour soi, vivre dans la cité, Paris, 2006.

Long, A.A., Problems in Stoicism, London, 1971.

Long, A.A., Stoic studies, Berkeley, 1996.

Rabbow, P., Seelenführung. Methodik d. Exerzitien in der Antike, München, 1954.

Rutherford, R.B, The Meditations of Marcus Aurelius: A Study, Oxford, 1989.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK