Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Helioseismické inverze v point-to-point geometrii
Název práce v češtině: Helioseismické inverze v point-to-point geometrii
Název v anglickém jazyce: Helioseismic inversions using point-to-point geometry
Klíčová slova: Helioseismické inverze, SOLA, inverzní metody
Klíčová slova anglicky: Helioseismic inversions, SOLA, inverse methods
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Cílem práce je studium možnost využití point-to-point měření pro provádění helioseismických měření. Diplomant bude postupovat v následujících krocích.

1. Seznámení se s existujícím inverzním kódem a způsobem jeho spouštění.
2. Získání zkušeností s tímto kódem při inverzích s využitím standardních point-to-annulus a/nebo point-to-quadrant geometrií.
3. Spuštění tohoto kódu s různou kombinací point-to-point geometrií a studium výsledku, zejména porovnáním s výsledky z bodu 2.
4. Aplikace získaných inverzních vah na měření cestovních časů v průměrné supergranuli.

Při řešení bude výhodou znalost Matlabu, ale není nutná. Výsledky však bude třeba zobrazovat a k tomu již bude znalost nějakého vhodného nástroje nutná.
Seznam odborné literatury
Jackiewicz, J., Birch, A. C., Gizon, L., Hanasoge, S. M., Hohage, T., Ruffio, J.-B., and Švanda, M.: 2012, Multichannel Three-Dimensional SOLA Inversion for Local Helioseismology, Solar Physics 276, 33

Švanda, M., Gizon, L., Hanasoge, S. M., and Ustyugov, S. D.: 2011, Validated helioseismic inversions for 3D vector flows, Astronomy and Astrophysics 530, A148

a další relevantní články
Předběžná náplň práce
Helioseismologie je jedinou metodou, která umožňuje “nahlédnout” pod sluneční povrch a provádět hloubkovou sondáž. Pro tyto účely byla v minulosti vyvinuta celá řada inverzních metod. Jednou z nich je Subtractive Optimally Localised Averaging. Standardně se při inverzích využívá měření cestovních časů v geometriích point-to-annulus nebo point-to-quadrant, která jsou za účelem vyššího poměru signálu k šumu zprůměrována. Ultimátním cílem helioseismických inverzních metod je využití co možná nejvíce nezávislých měření cestovních časů, ideálně v point-to-point geometrii. Tato práce je průkopníkem v této oblasti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Helioseismology is the only method that allows us to „see“ below the surface of the Sun. A variety of inversion methods has been developed in the past. One of them is the Subtractive Optimally Localised Averaging method. Usually, in the inverse problem the measurement of travel times in point-to-annulus or point-to-quadrant geometry is used, in order to increase the signal-to-noise ratio. The ultimate goal of helioseismic inverse methods is to use as many independent measurements of travel times as possible, ideally in a point-to-point geometry. This thesis is a real pathfinder in the topic of point-to-point based inversions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK