Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Asteroids@home - využití distribuovaných výpočtů pro inverzi světelných křivek planetek
Název práce v češtině: Asteroids@home - využití distribuovaných výpočtů pro inverzi světelných křivek planetek
Název v anglickém jazyce: Asteroids@home - using distributed computing for asteroid lightcurve inversion
Klíčová slova: planetky, distribuované výpočty, BOINC
Klíčová slova anglicky: asteroids, distributed computing, BOINC
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Řešitel se seznámí s principem distribuovaných výpočtů (DV) s důrazem na astronomické aplikace. Těžištěm práce bude popis projektu Asteroids@home, aktivní zapojení do projektu, zpracování některých výsledků projektu (tj. vytvoření konečných modelů planetek) a publikace výsledků.

Obsah:

- distribuované výpočty a jejich astronomické aplikace - popis největších projektů
- popis projektu Asteroids@home
- metoda inverze světelných křivek
- výsledky projektu Asteroids@home
Seznam odborné literatury
M. Kaasalainen and J. Torppa (2001): Optimization methods for asteroid lightcurve inversion. I. Shape determination. Icarus 153, 24.
M. Kaasalainen, J. Torppa, and K. Muinonen (2001): Optimization methods for asteroid lightcurve inversion. II. The complete inverse problem. Icarus 153, 37.
J. Durech, P. Scheirich, M. Kaasalainen, T. Grav, R. Jedicke and L. Denneau (2007): Physical models of asteroids from sparse photometric data. In IAU Symposium 236, eds. A. Milani, G. Valsecchi and D. Vokrouhlicky, 191.

www.asteroidsathome.net/boinc
www.czechnationalteam.cz
Předběžná náplň práce
Distribuované výpočty (DV) jsou založeny na dobrovolnícíh, kteří poskytují svůj výpočetní výkon na řešení časově náročných výpočetních úloh, které by jinak nebylo možné zvládnout v rozumném čase. Jedním z takových projektů je i projekt Asteroids@home (asteroidsathome.net/boinc), který vznikl na Astronomickém ústavu UK ve spolupráci s Czech National Team. Cílem projektu je využít potenciál DV k řešení časově náročné úlohy inverze světelných křivek planetek. Projekt využívá aplikace Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC), jako vstupní data slouží fotometrie planetek z astrometrických projektů a výstupem jsou trojrozměrné modely planetek. Řešitel práce má jedinečnou možnost aktivně se zapojit do projektu, jeho popularizace a publikace výsledků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Distributed computing (DC) is based on volunteers who provide their computational power to solve time-consuming tasks that would not be possible to finish in a reasonable time. Asteroids@home asteroidsathome.net/boinc) is one of such projects. It was developed at the Astronomical Institute of the Charles University in cooperation with the Czech National Team. The scientific aim of the project is to use the power of DC to solve a time consuming problem of asteroid lightcurve inversion. The project uses Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC) application, the input data are photometric measurements of asteroids from astrometric surveys, the output are asteroid models. The student has a unique opportunity to be actively involved in the project, to participate in its popularization, and to publish the results.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK