Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hlídač zlodějů nemovitostí
Název práce v češtině: Hlídač zlodějů nemovitostí
Název v anglickém jazyce: Realty theft guard
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.10.2012
Datum zadání: 16.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2012
Zásady pro vypracování
S novým občanským zákoníkem, který více ochraňuje kupující než prodávající, posílila závažná kriminální činnost podvodů s nemovitostmi. Podvodník tak může s falešnou plnou mocí od skutečných vlastníků převádět nemovitosti na jiné osoby. Pokud noví nabyvatelé nemovitosti prokážou, že ji nabyli v "dobré víře", jsou díky zmíněnému obchodnímu zákoníku chráněni a původní majitel o nemovitost přijde (resp. musí se zhojit na podvodníkovi). Cílem této práce je vytvořit webovou službu, která registrované uživatele upozorní ve chvíli, kdy se s jejich nemovitostmi "něco děje" (tj. bylo založeno řízení na katastrálním úřadu). Aplikace bude pracovat s veřejně dostupnými registry (databázemi) přístupnými přes webové rozhraní nebo podporované API.
Seznam odborné literatury
Soumen Chakrabarti, Mining the Web: Discovering Knowledge from Hypertext Data, Morgan Kaufmann, 2002
časopis Reflex 29/2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK