Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Phase transformations in modern titanium alloys
Název práce v češtině: Fázové transformace v moderních slitinách titanu
Název v anglickém jazyce: Phase transformations in modern titanium alloys
Klíčová slova: Fázové transformace, slitiny Ti, mechanické vlastnosti, mikrostruktura
Klíčová slova anglicky: Phase transformations, Ti alloys, mechanical properties, microstructure
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2012
Datum zadání: 26.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2012
Datum a čas obhajoby: 21.09.2016 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:10.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2016
Oponenti: doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc.
  RNDr. Pavel Strunz, CSc.
 
 
Konzultanti: Prof. Dr. Henry J Rack
RNDr. Petr Harcuba, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Vypracujte literární rešerši poznatků o fyzikálních vlastnostech a fázových transformacích probíhajících ve slitinách titanu.
Seznamte se s experimentálními metodami pro přípravu vzorků pro mikrostrukturní pozorování (žíhání, broušení, leštění, leptání atd.).
Studujte mikrostrukturu materiálu pomocí optické, skenovací a transmisní elektronové mikroskopie.
Sledujte kinetiku fázových transformací probíhající v materiálu pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie a měření rezistivity.
Pozorujte vývoj fázového složení ve vybraných tepelně zpracovaných stavech pomocí rentgenové difrakční analýzy.
Mechanické vlastnosti studujte pomocí deformačních zkoušek v tahu a únavových zkoušek
Seznam odborné literatury
[1] Titanium and Titanium Alloys (Fundamentals and Applications), ed. Ch. Leyens and M. Peters, Wiley-VCH, 2003.
[2] B. Kokuoz: MSc thesis, Clemson University, 2008
[3] G. Luetjering, J.C. Williams: Titanium (Engineering Materials and Processes) 2.6 – 2.8, Springer, 2007
[4] O.M. Ivasishin, P.E. Markovsky, S.L. Semiatin, C.H. Ward: Aging response of coarse- and fine-grained _ titanium alloys, Materials Science and Engineering (2005), 296 – 305
[5] J. C. Williams: Critical Review - Kinetics and Phase Transformations, Titanium science and technology (1973)
[6] S. Banerjee, P. Mukhopadhyay: Phase transformations: Examples from titanium and zirconium alloys, Elsevier Science (2007)
[7] B. S. Hickman: The formation of omega phase in titanium and zirconium alloys: A review, Journal of Materials Science (1969), 4 (6): 554 – 563
[8] T. W. Duerig, G. T. Terlinde, J. C. Williams: The omega phase reaction in titanium alloys, Titanium '80: Science and Technology (1980), 1299 – 1305
[9] S. Nag: Influence of beta instabilities on the early stages of nucleation and growth of alpha in beta titanium alloys, PhD Thesis, The Ohio State University (2008)
[10] H. J. Rack, J. I. Qazi: Titanium alloys for biomedical applications, Materials Science and Engineering: C (2006), 26 (8): 1269 – 1277
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK