Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
New Perspective on the Role of Gravity Waves in the Stratospheric Dynamics and Variability
Název práce v češtině: Nová perspektiva vlivu gravitačních vln na stratosférickou dynamiku a variabilitu
Název v anglickém jazyce: New Perspective on the Role of Gravity Waves in the Stratospheric Dynamics and Variability
Klíčová slova: stratosféra, vnitřní gravitační vlny, GPS rádiové pozorování, vlnovo-pozaďová interakce
Klíčová slova anglicky: stratosphere, internal gravity waves, GPS radio occultation, wave-mean flow interaction
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2012
Datum zadání: 26.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.11.2012
Datum a čas obhajoby: 25.01.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:01.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2017
Oponenti: Prof. Dr. rer. Nat. Habilit Martin Dameris
  Ass. Prof. Mag. Dr. Harald Rieder
 
 
Konzultanti: RNDr. Jan Laštovička, DrSc.
Zásady pro vypracování
Major objectives:

- description of principal characteristics of the stratosphere, related dynamics and underlying dynamical processes
- analysis of the solar influence and impact of the variability in the solar radiation
- investigation of the stratosphere coupling with the troposphere and mesosphere
- adaptation and utilization of a GCM with included stratospheric region (e.g.: the Whole Atmosphere Community Climate Model (WACCM); a comprehensive numerical model, spanning the range of altitude from the Earth's surface to the thermosphere
http://www.cesm.ucar.edu/working_groups/WACCM/)
- investigation of recent and potential future changes in the stratosphere with focus on Brewer-Dobson circulation changes and their implications for stratospheric dynamics
- analysis of recent and potential future changes in the stratosphere in connection with increasing greenhouse gases concentration in the troposphere
Seznam odborné literatury
D.G. Andrews, J.R. Holton, C.B. Leovy: Middle Atmosphere Dynamics. Academic Press, Orlando, 1987.
R.E. Benestad: Solar Activity and Earth's Climate. Springer. 2002.
A. Dessler: The Chemistry and Physics of Stratospheric Ozone. Academic Press, San Diego, 2000.
K. Mohanakumar: Stratosphere Troposphere Interactions: An Introduction. Springer. 2010.
G. Brasseur, S. Solomon: Aeronomy of the Middle Atmosphere: Chemistry and Physics of the Stratosphere and Mesosphere. Springer. 1986.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK