Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zobecněné ortogonální doplňky v Hilbertových prostorech
Název práce v češtině: Zobecněné ortogonální doplňky v Hilbertových prostorech
Název v anglickém jazyce: Generalized orthogonal complements in Hilbert spaces
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Srozumitelně zpracovat definici, vlastnosti a příklady zobecněných ortogonálních doplňků v Hilbertových prostorech. Tento pojem zavedl L. de Branges a týká se neuzavřených lineárních podprostorů Hilbertových prostorů, na nichž je definovaná větší úplná norma. Hlavním cílem by bylo definici a základní větu vyložit a dokázat srozumitelně, případně spočítání ilustrativních příkladů.
Seznam odborné literatury
L. de Branges: Complementation in Krein spaces. Trans. Amer. Math. Soc. 305 (1988), no. 1, 277--291.
L. de Branges: Square summable power series, preprint
Další literatura dle potřeby
Předběžná náplň práce
Definice, vlastnosti a aplikace zobecněných ortogonálních doplňků v Hilbertových prostorech ve smyslu L. de Brangese.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK