Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cournotův oligopol - dynamický pohled na jednoduchý případ
Název práce v češtině: Cournotův oligopol - dynamický pohled na jednoduchý případ
Název v anglickém jazyce: Cournot's oligopoly - dynamic view on a simple case
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Vysvětlit základní princip modelu Cournotova oligopolu s důrazem na lineární případ. Formulovat statickou verzi a různé dynamické verze lineárního případu, prozkoumat stabilitu či nestabilitu rovnováhy. Z toho odvodit, že takto jednoduchý model je ekonomicky nerealistický.
Seznam odborné literatury
Gandolfo, Giancarlo (1997): Economic Dynamics, Berlin, Springer
(případně další literatura podle potřeby)
Předběžná náplň práce
Cournotův oligopol je jeden ze standardních ekonomických modelů pokoušející se popsat chování trhu. V práci by šlo o dynamický pohled na tento model, tj. o vývoj v čase, se zřetelem na stabilitu či nestabilitu rovnovážného stavu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK