Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Simulace interakcí iontů s biomolekulami ve vodných roztocích
Název práce v češtině: Simulace interakcí iontů s biomolekulami ve vodných roztocích
Název v anglickém jazyce: Simulations of interactions of ions with biomolecules in aqueous solutions
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DrSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Bude upřesněno, podrobnější informace pavel.jungwirth@uochb.cas.cz
Seznam odborné literatury
Bude upřesněno, podrobnější informace pavel.jungwirth@uochb.cas.cz
Předběžná náplň práce
Hydratace iontů a jejich interakce s biomolekulami hrají důležitou roli v mnoha přírodních a technologických procesech. Disertační práce se bude soustředit na studium specifických iontových efektů při interakci s molekulami ve vodném prosředí. Již v roce 1888 pražský Němec Franz Hofmeister srovnal ionty do tzv. lyotropní (Hofmeisterovy) řady podle jejich schopnosti vysolovat bílkoviny. Pomocí molekulových simulací se pokusíme pochopit fyzikální podstatu této řady a předpovídat vliv jednotlivých iontů na biofyzikální a biochemické procesy.
Předpokládané znalosti rozsahu magisterského vzdělání v chemické fyzice, biofyzice, či fyzikální chemie. Dobrá znalost angličtiny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Hydration of ions and their interaction with biomolecules plays an important role in many natural and technological processes. The PhD. study will focus on investigating specific ion effect ininteractions with molecules in water. Already in 1888 a German professor from Prague, Franz Hofmeister ordered ions into the so called lyotropic (Hofmeister) series according to their ability to salt out proteins. Using molecular simulations we will attempt at understanding the physical basisof this ion ordering and predict the influence of specific ions on biophysical and biochemical processes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK