Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nanostrukturované vrstvy plasmových polymerů
Název práce v češtině: Nanostrukturované vrstvy plasmových polymerů
Název v anglickém jazyce: Nanostructured plasma polymers films
Klíčová slova: plasmový polymer, nanoklastrový zdroj, nanostrukturovaná vrstva
Klíčová slova anglicky: plasma polymer
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.
Řešitel:
Konzultanti: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.
doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D., Ph.D.
Zásady pro vypracování
Budou upřesněny.
Seznam odborné literatury
Základní literatura:
1. Plasma polymer films, ed. H. Biederman, Imperial College Press, London 2004
2. H. Yasuda: Plasma polymerization, Academic Press, Orlando, 1985
3. H. Biederman, Y. Osada: Plasma polymerization processes, Elsevier, Amsterdam, 1992

Předběžná náplň práce
Většina procesů plasmové polymerace pracuje s plynnými monomery nebo s pevnými látkami, obvykle v různých typech doutnavého výboje. Cílem práce je pomocí nanoklastrových zdrojů nanášet nanostrukturované vrstvy plasmových polymerů a provést jejich základní charakterizaci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Majority of plasma polymerization processes works with gaseous monomers or solids, usually in various types of a glow discharge. The target of this thesis is by means of nanocluster sources deposit nanostructured films of plasma polymers and perform their basic characterization.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK