Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Mezinárodní IT outsourcing – analýza trendů, smluv, rozhodnutí a výsledků z nich plynoucích
Název práce v češtině: Mezinárodní IT outsourcing – analýza trendů, smluv, rozhodnutí a výsledků z nich plynoucích
Název v anglickém jazyce: Global IT Outsourcing – Analysis of Trends, Contracts, Decisions and Their Results
Klíčová slova: informační technologie, outsourcing, insourcing, offshoring, onshoring
Klíčová slova anglicky: informational technologies, outsourcing, insourcing, offshoring, onshoring
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.02.2012
Datum zadání: 16.02.2012
Datum a čas obhajoby: 30.01.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:07.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2013
Oponenti: Mgr. Aleš Čornanič
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Knižní publikace
Bloomfield, B. P., Coombs, R., Knights, D., & Littler, D. (Red.). (2000): Information technology and organizations: Strategies, networks, and integration. New York: Oxford University Press.
Dekhuizen, A. a spol. (2009): IT Outsourcing – An introduction, Zaltbommel: Van Haren Publishing.
Dutta, S., Lanvin, B., & Paua, F. (Red.). (2003): The global information technology report 2002-2003: Readiness for the networked world. Oxford: Oxford University Press.
Kern, T., & Willcocks, L. P. (2002): The relationship advantage: Information technologies, sourcing, and management. Oxford: Oxford University Press.
Lacity M. C.,Willcocks, L. P (2000).: Global Information Technology Outsourcing: In Search of Business Advantage, Chichester: John Wiley & Sons.
Paus, E (2003).: Global capitalism unbound: winners and losers from offshore outsourcing, 1. ed., New York, NY [US] : Palgrave Macmillan.
Sahay, S., Nicholson, B., Krishna, S (2003).: Global IT Outsourcing: Software Development across Borders, Cambridge: Cambridge University Press.
St. Amant, K (2010).: IT Outsouring: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Carolina(USA): East Carolina University
Tho, I. (2005): Managing the Risks of IT Outsourcing, Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
Voříšek, J., Bruckner, T. (1998): Outsourcing a jeho aplikace pri rízení informacního systému podniku, 1st ed., Praha, CZ : Ekopress.
Williamson, O. E., Masten, S. E. (1999). The economics of transaction costs: Elgar critical writings reader. London: Edward Elgar Publishing.

Články
2004 Global IT Outsourcing Study. (2004). [cit. 2012-11-13] z www.diamondcluster.com/Ideas/Viewpoint/PDF/2004%20Global%20IT%20 Outsourcing%20Study_single.pdf
Andersen, D. (2004). „Proactive planning: A prerequisite for successful sourcing“ [cit. 2012-10-15] z www.metagroup.com/us/displayArticle.do ?oid=49284
Aundhe, M.D., Mathew, S.K. (2009): „Risks in offshore IT outsourcing: A service provider perspective“, European Management Journal, dostupné na http://cin.ufpe.br/~ccb2/Revis%E3o%20na%20Literatura/Pesquisa%20Sience%20Direct/Risks%20in%20offshore%20IT%20outsourcing_A%20service%20provider%20perspective.pdf
Bagby, R. (2003). „Data: Navigating the rough waters of offshore data security“ [cit. 2012-10-17] z www.outsourcing-requests.com/center/jsp/requests/print/ story.jsp?id=4153
Bahli, B., & Rivard, S. (2003). "The information technology outsourcing risk: A transaction cost and agency theory-based perspective." Journal of Information Technology, 18, 211-221.
Barthelemy, J. (2003): “The seven deadly sins of outsourcing”. Academy of Management Executive, 17, 87-98, dostupné na
http://www87.homepage.villanova.edu/kevin.d.clark/Barthelemy%20seven%20deadly%20sins%20of%20outsourcing%20AME%202003.pdf
Bleeke, J., & Ernst, D. (1995). "Is your strategic alliance really a scale?" Harvard Business Review, January-February, 97-105.
Carmel, E., & Nicholson, B. (2005). "Small firms and offshore software outsourcing: High transaction costs and their mitigation.” Journal of Global Information Management, 13(3), 33-54.
Chen, W., & Hirschheim, R. (2004): "A paradigmatic and methodological examination of information systems research from 1991 to 2001", Information Systems Journal, 14, 197-235
Davison, D. (2004): “Top 10 risks of offshore outsourcing”, [cit. 2012-10-17] z http://searchcio.techtarget.com/originalContent/0,289142,sid19_ gci950602,00.html
Dibbern, J., Goles, T., Hirschheim, R., & Jayatilaka,B. (2004),: "Information systems outsourcing:A survey and analysis of the literature" The DATABASE for Advances in Information Systems, 35(4), 6-102.
Furniss, T. (2003). “China: The next big wave in offshore outsourcing.” [cit. 2012-10-17] z www.bpo-outsourcing-journal.com/dec2003-china.html
Gonzalez, R., Gasco, J., & Llopis, J. (2006): "Information systems outsourcing: A literature analysis" Information & Management, 43(7), 821-834
Hoffman, R. (2012): "Research: 2012 State of IT Outsourcing", InforamtionWeek, dostupné na http://reports.informationweek.com/abstract/13/9076/Outsourcing-Services/research-2012-state-of-it-outsourcing.html
Lee, J.N., Miranda, S. M., Kim, Y.-M. (2004): „IT outsorucing strategies: Universalistic, contingency, and configurational explanations of success. Information Systems Research“, 15(2) 110-131 http://isr.journal.informs.org/content/15/2/110.full.pdf+html
Michael, J. B. a spol. (2005): “The role of policy in balancing outsourcing and homeland security”. IT Pro, 19-23, dostupné na http://arnetminer.org/publication/the-role-of-policy-in-balancing-outsourcing-and-homeland-security-1346046.html
Nyrhinen, M., & Dahlberg, T. (2007): "Is transaction cost economics theory able to explain contracts used for and success of firm-wide IT-infrastructure outsourcing?" HICSS, leden.
Platz, L. A., Temponi, C. (2007): “Defining the most desirable outsourcing contract between customer and vendor”. Management Decision, 45, 1656-1666, dostupné na http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1637362&show=html
Raisinghani, M. R. a spol. (2008): “Information technology systems offshore outsourcing: Key risks and success factors”. Journal of Information Technology Research, 1, 72-92, dostupné na http://www.igi-global.com/article/information-technology-systems-offshore-outsourcing/3693
Rodgers, T.J. (2005): “The truth about outsourcing”. IEEE Design & Test of Computers, 12-13, dostupné na http://arnetminer.org/publication/the-truth-about-outsourcing-858453.html
Shao, B. M., David, J. S. (2007): “The impact of offshore outsourcing on IT workers in developed countries”. Communications of the ACM, 50, 89-94.
“Smlouva mezi vládou Jižní Austrálie a EDS”, dostupné na http://www.audit.sa.gov.au/publications/96-97/eds/contract.html
Yang, C., Huang, J.-B. (2000): „A decision model for IS outsourcing“, International Journal of Information Management, Vyd. 20 č. 3, str. 225-3.

Internetové stránky
Accenture, dostupné na www.accenture.com
Computer Science Corporation, dostupné na www.csc.com
Corporate Computer Services, dostupné na www.corpcomputerservices.com
Gartner Group, dostupné na www.gartner.com
Information Week, dostupné na www.informationweek.com
International Association of Outsourcing Professionals, dostupné na www.iaop.org
Předběžná náplň práce
Outsourcing informačních technologií se během posledních desetiletí stává čím dál více rozšířeným jevem. V dnešní době je běžné převádět procesy a činnosti spojené s IT externímu poskytovateli, který se často nachází nejen v jiné zemi, ba dokonce na jiném kontinentu. Přenechání správy informačních technologií třetí straně vskutku zní velmi lákavě, jelikož zbavuje firmu nutnosti spravovat veškeré IT procesy interně a místo toho se tak firma může soustředit na důležitější věci. Navíc vzhledem k možnosti vybrat si poskytovatele prakticky z jakéhokoliv místa na světě se zde objevuje perspektiva podstatného snížení nákladů spojených s informačními technologiemi. Avšak dosažení všech těchto výhod zdaleka není zaručené. Tato práce stručně popisuje teoretické fungování IT outsourcingu, zkoumá současné trendy v outsourcingu informačních technologií, vyjmenovává časté kameny úrazu při rozhodnutích o IT outsourcingu, uvádí konkrétní příklady velkých IT outsourcingových smluv a následně zkoumá různé aspekty rozhodnutí o IT outsourcingu a jejich následky, načež pomocí ekonometrické analýzy představuje možné zákonitosti mezi jednotlivými rozhodnutími a výsledky, které z nich plynou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Informational technology outsourcing has been increasing in popularity over the last decades. It became a trend to transfer IT related processes and activities to an external provider, often located not only in a different country, but on a different continent. Outsourcing IT porcesses to an external provider is an appealing prospect, since the firm can transfer the resources from IT to more important processes. Moreover, since provider can be chosen from virtually anywhere in the world, there is a valid chance of significant IT costs reduction. All those benefits, however, are far from guaranteed. This thesis briefly describes the theory of IT ousourcing, presents current trends in outsourcing of information technologies, lists the common dangers by the decision making process concerning IT outsourcing, presents particular examples of large IT outsourcing contracts and finally introduces analysis of various aspects of IT outsourcing decisions and their results followed by econometric analysis, which examines possible patterns between the particular decisions and their results.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK