Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Geopolitika Číny: proměny teritoriálního obrazu
Název práce v češtině: Geopolitika Číny: proměny teritoriálního obrazu
Název v anglickém jazyce: Geopolitcs of China: Changes of Territorial Picture
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.02.2012
Datum zadání: 15.02.2012
Oponenti: PhDr. Mgr. Adam Horálek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK