Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analysis of dijet events in diffractive ep interactions with tagged leading proton at the H1 experiment
Název práce v češtině: Analýza dvoujetových případů v difrakčních ep interakcích
s detekovaným protonem na experimentu H1
Název v anglickém jazyce: Analysis of dijet events in diffractive ep interactions
with tagged leading proton at the H1 experiment
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2012
Datum zadání: 06.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.01.2012
Datum a čas obhajoby: 10.02.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:06.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK