Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Populační biologie rostlin napadených chorobami
Název práce v češtině: Populační biologie rostlin napadených chorobami
Název v anglickém jazyce: Population biology of plants infected by diseases
Klíčová slova: populace, rostliny, ekologie, choroby, houby, rzi, sněti, padlí
Klíčová slova anglicky: population, plant, ecology, disease, fungi, rust, smut, powdery mildew
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Choroby mají zásadní vliv na rostliny a jejich populace, ale o velikosti tohoto vlivu víme celkem málo...
Nabízím možnost řešit téma v této oblasti, ať už vlastní nebo nějaké mnou navržené. Bakalářská práce bude v zásadě rešerše, ale je možné se již začít zabývat i praktickým řešením.

Návrhy možných (praktických) témat:
1) Vliv choroby na translokaci živin – zahradní/laboratorní experimenty.
2) Falcaria vulgaris a její systemická rez – populační biologie - návaznost na předchozí práce
3) Rzi na pryšcích – pseudokvěty (manipulace hostitelem), různí hostitelé, různé druhy rzí
4) Cirsium arvense a Puccinia punctiformis – populační biologie nakažených a zdravých rostlin, vliv na klonalitu těchto rostlin, schopnost odrůst infekci díky klonalitě

Na práci je možné a žádoucí navázat prací diplomovou.

Více o tom, co dělám: http://botany.natur.cuni.cz/koubek/
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
I offer thesis in the field of population biology or evolutionary ecology of infected plants. Custom theses possible... contact me for more info. (my webpage: https://botany.natur.cuni.cz/koubek/index_en.htm )
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK