Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Editor komponentových architektur pro MEF
Název práce v češtině: Editor komponentových architektur pro MEF
Název v anglickém jazyce: MEF Component Architecture Editor
Klíčová slova: MEF, editor, Visual Studio 2010, komponentové aplikace
Klíčová slova anglicky: MEF, editor, Visual Studio 2010, component-based applications
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2011
Datum zadání: 10.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.12.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: RNDr. Jiří Dokulil, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je implementovat editor komponentových architektur pro komponentovou knihovnu MEF (Managed Extensibility Framework) z .NET 4.0. Editor by měl být schopen provádět analýzu kódu, který zajištuje vytvoření komponentové architektury za běhu analyzované aplikace. Zjištěnou architekturu by měl editor v přehledné formě graficky zobrazit, umožnit uživateli v ní provádět změny, a také podle těchto změn znovu vygenerovat opravený kód aplikace. Editor by neměl být vázán na konkrétní jazyk, ale měl by být navržen v maximální možné míře jako rozšiřitelný. Jako součást této práce musí editor obsahovat podporu pro analýzu a generování zdrojového kódu v jazyce C#, případně i zkompilovaného CIL kódu z řízených assembly. Editor by měl být plně zaintegrován do vývojového prostředí Microsoft Visual Studio 2010.
Seznam odborné literatury
Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010

Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010

Serge Lidin: Expert .NET 2.0 IL Assembler, Apress, August 2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK